02.03.16


02.03.16
“Shakespeare apareceu entre nós, para ensinarnos que ás dualidades non lles queda outra que convivir, aínda que sexa con finais desastrosos. Os días que comezan con néboa poden ser (ou parecer) máis positivos despois. O amor invade a política en España e non sei ben como tomarmo, creo que principalmente con curiosidade, a ver onde leva toda esta historia. O uso das redes parece como a zona exterior do patio do colexo, ese lugar a onde os profes non podían chegar. Eso sempre pareceu emocionante, parece que españa temos que superar este síndrome do “gallito de instituto”.”
02.03.16

“Shakespeare appeared between us to teach us that dualities cannot but coexist, even with a terrible end. Foggy days may be (or seem) more positive afterwards. Love invades Spanish politics and I don’t really know how to handle it. I think mainly with curiosity. Let’s see how it ends up. The use of webs is like the playground, that place where teachers were not able to reach. That always seemed exciting to me. It seems that in Spain we have to get over the “cocky guy” syndrome.”

Translation into English by Marta Pastoriza Ares: marta.pastoriza@gmail.com

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *