03.03.16


03.03.16
“Na oscurdade sempre quedan as estrelas, e vense máis se non hai luces artificiais cerca. A Ana empezaban a gustarlle, eran como unha xigantesca táboa de queixos pequeniños, destes para picar, pero para xigantes. Pensaba que nesa gran mesa podería comer calquera, aínda que sexa un anaquiño de algo. Un bocadiño do ceo. A mirada é iso que se transforma co ánimo, focaliza en forma de espello o que movemos no noso interior.”
03.03.16
“In the darkness always remain the stars and they can be seeing if there are no artificial lights nearby. Ana started to like them. They were like a huge board of small cheeses, like the ones to get a bite, but for giants. She thought that in that large table anyone could eat, even for a wee portion of someting. A wee bite of the sky. The look is what gets transformed with the mood, focused on reflections of what we move in our inside.”
Translation into English by Marta Pastoriza Ares: marta.pastoriza@gmail.com

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *